Pracovná skupina kňazov Spišského biskupstva, ktorú viedol gen. vikár Anton Tyrol, pripravila 50 katechéz a ppt-prezentácií pre formáciu miništrantov. Katechézy boli vydané knižne pod názvom: Anton Tyrol a kol. – Ježišov malý apoštol.
Knihu si možno objednať na adrese: tyrol@kapitula.sk.