Zodpovedný:

Diecézny koordinátor pre pastoráciu miništrantov

Mgr. Milan Holík, farár

Adresa:
RKFÚ Oravská Polhora
Oravská Polhora 490
029 47

tel/fax: 043/5595 201

e-mail:
 farapolhora@gmail.com

Skype: fara.polhora 1

 

admin stránky:

e-mail: taraj.mato@gmail.com

 

Pripomienky a návrhy ku katechézam posielajte generálnemu vikárovi Mons. Antonovi Tyrolovi na e-mail: tyrol@kapitula.sk

Pripomienky a návrhy ku aktivitám posielajte farárovi Milanovi Holíkovi na e-mail: fop@zoznam.sk