Modlitba pred svätou omšou
Pane Ježišu
povolal si ma za miništranta,
aby som kňazovi pomáhal
prinášať za nás najsvätejšiu obetu
Tvojho Tela a Krvi.
Túto službu chcem konať vždy radostne
a pre povzbudenie ostatným ľuďom.
Pane požehnaj toto moje predsavzatie,
aby som ho vždy uskutočňoval verne,
AMEN.

Modlitba po svätej omši
Pane Ježišu, ďakujem Ti,
že som mohol byť účastný
na svätej omši. Prosím,
nech ma sprevádza Tvoja pomoc,
aby aby som dával dobrý príklad
v kostole, v škole, doma i na ulici.
Panna Mária, Matka Božia,
ochraňuj moju dušu i telo.
Svätý Dominik Sávio, buď mojim priateľom!
AMEN.


Modlitba pred svätou omšou
Pane Ježišu
ďakujem Ti, že si si ma vybral
za svojho miništranta
a že Ti môžem slúžiť pri tejto sv. omši.
Prosím Ťa daj,
aby som sa počas nej tak správal
ako sa na to Tebe páči.
Sláva Otcu…

Modlitba po svätej omši
Pane Ježišu,
som rád, že som Ti mohol slúžiť
pri tejto svätej omši.
Prosím Ťa daj,
aby som sa vždy tak správal
ako sa na tvojho miništranta patrí a daj,
aby sa niektorí z nás stali tvojimi kňazmi.
Sláva Otcu…
Panna Mária Pomocnica kresťanov, svätý don Bosco,
a svätý Dominik Sávio, pomáhajte mi.