prezentácia: Liturgické predmety

Kalich
Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.

Kalichová paténa
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

Purifikatórium
Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

Palla
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

Korporál
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.

Kalichové vélum
Štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát.

Miska na hostie
Vkladá sa do nej chlieb, ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.

Paténa k svätému prijímaniu
Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

Ampulky
Sklenené alebo kovové nádoby na víno alebo vodu.

Manutergium / Lavabo
Ručník na utierame rúk kňaza po umytí. Väčšinou sa kladie na ampulky. Krížik má mať vyšitý na okraji (purifikatórium ho má mať v strede).

Lavabo

Ampulka s miskou, ktorá sa používa na  umytie rúk kňaza.

Vasculum

Kadidelnica
Kovová nádobka na uhlie, do ktorej sa sype kadidlo. Visí na “reťaziach” a používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.

Navicula (loďka)
Kovová nádobka s lyžičkou na kadidlo (tymián).

Aspergil
Nádobka na svätenú vodu s kropáčom, ktorým sa kropí ľud, alebo sa používa pri iných požehnaniach.

Cibórium
Veľký kalich s viečkom. Uchovávajú sa v ňom premenené hostie vo svätostánku.

Cibóriové vélum
Ozdobná prikrývka, ktorou sa môže prikryť cibórium vo svätostánku.

Monštrancia
Umelecky zhotovená a pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone a pri sviatostnom požehnaní.

Kustodium

Lunula(mesiačik)

Pyxis (pyxida)
Schránka, v ktorej sa uchováva veľká premenená hostia do monštrancie.

Bursa