Archive for November, 2011

Katechézy pre miništrantské stretnutia

Niekoľko úvodných poznámok

Milí bratia kňazi!

Touto formou cez internet začíname s Božou pomocou tvoriť sériu katechéz, ktoré sa stanú pomôckou pre vašu prácu na formácii miništrantov. Naším cieľom je, aby títo pomocníci pri liturgickej službe veriacim boli v našej náležitej pozornosti. Nemáme ich čím odmeniť, preto sa im snažme poskytnúť primeranú formáciu pre ich život a vychovávať ich k zbožnosti a statočnosti. Bude to, verím, dobrá odmena za ich obetavú službu pri oltári, ktorá je naozaj veľmi užitočná a iste aj Pánu Bohu milá.

Teda cieľom týchto katechéz je súvislá ľudská, kresťanská a predovšetkým liturgická formácia. Skupina našich kňazov pripraví aspoň 50 katechéz tak, aby ste približne v 2-týždňových intervaloch mohli s miništrantmi prebrať aspoň základné liturgické témy a venovať sa ich osobnostnému a kresťanskému rastu. Prosím vás, aby ste podľa možnosti začali s touto formáciou už v advente 2011. Tak sa formácia miništrantov bude uskutočňovať spoločným smerom aj spoločným tempom.

Na prvom stretnutí je možné miništrantom rozdať vopred vytlačenú modlitbu z prvej katechézy a odporučiť im, aby sa ju modlili sami doma alebo ak sa spolu niekedy stretnú aj mimo kostola, a tak si prehlbovali svoje spoločenstvo s Bohom a povedomie svedectva. Modlitba sa tak stane spájajúcim prvkom všetkých našich miništrantov. Ďalšie katechézy budú mať za základným textom pripojené aj návrhy pre ďalšie rozvinutie témy ako aj nejaké návrhy pre športové alebo iné aktivity, ktoré miništrantom treba umožniť. Skupina autorov týchto katechéz uvažuje aj nad nejakými meditáciami pre začiatok každého stretnutia, ale to sa v katechézach objaví možno trochu neskôr. Internetová stránka, na ktorej sú tieto katechézy zverejňované, ponúka aj e-mailovú adresu, na ktorú nám môžete písať vaše postrehy, návrhy, prípadne tie materiály, ktoré bude možné použiť pre ďalšie katechézy. Vopred vám za ne ďakujeme.

V mene celého tímu kňazov, ktorí sa na príprave týchto katechéz podieľajú, ako aj v svojom mene vám vyprosujem hojnú Božiu pomoc a vašej práci zo srdca žehnám.

 

+ Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

… v službe
Aktuálne foto
Počítadlo

Online: 0

Dnes: 3

Celkovo: 46482

Kalendár
November 2011
P U S Š P S N
     
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930